Ауыл шаруашылығы

Барлығы 11 822 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 0алақай бөртпесi cыпь крапивная
2 Күлдiрек бөртпе cыпь пузырчатая
3 Аберация Аберация
4 Абиотикалық фактор Абиотический фактор
5 Ұлaстыру Аблактировка
6 Абомазотомия Абомазотомия
7 Жергілікті, байырғы Аборигенный
8 іш тастау (малда), түсiк (адамда) аборт
9 Жемiрiлу, абразия Абразия
10 өрiк абрикос
11 кәдімгі өрік абрикос обыкновенный
12 сүйегі ажыратылатын өрік абрикос с отделяемой косточкой
13 Таксациялық абрис Абрис таксационный
14 Сіңіргіштер Абсорбенты
15 Сiңiру , абсорбция Абсорбция