Ахмет Байтұрсынұлы 3-том

Кітап авторы: Ахмет Байтұрсынұлы
Кітап жайлы мәлімет: Алты томды. шы.армалар жина.ы. Тіл – ..рал (.аза. тілі мен о.у-а.арту.а .атысты е.бектері). – Алматы: «Ел-шежіре», – 2013. Т. ІІІ: –384 б.
ISBN: 978-601-7317-69-0

Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ балаларының ана тілінде білім алуына арналған алғашқы әліппелер мен қазақ тілі грамматикасын танытатын тұңғыш оқулықтардың авторы, қазақша сауат аштыру мен қазақ тілін пән ретінде оқыту әдістерін баяндайтын іргелі тілтанулық ғылыми құралдардың авторы. Бұл жинаққа «Тіл – құрал» оқулықтар мен методикалық құралдардың қолда бар мәтіндері түпнұсқамен қайта салыстырылып, толық ұсынылып отыр.