Бекітілген терминдер II

Кітап авторы: Редакция алқасы: Ә.Қабаев, Е.Тілешов, Г.Құбаш
Редакция мүшелері: Л.Есбосынова, Б.Ысқақ, С.Жайлау
Кітап жайлы мәлімет: 1971-2019 жылдар аралығындағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Мемлекеттік терминология комиссиясы мәжілістерінде бекітілген терминдер. Жинақ, І том/ Жалпы редакциясын басқарған Н.Аитова. Құрастырушылар: С.Жайлау, А.Қожахмет. Нұр-Сұлтан, 2020, -391 бет.
ISBN: 978-601-7822-48-4

Бұл жинаққа 1971-2019 жылдар аралығындағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің жанындағы Мемлекеттік терминология комиссиясы мәжілістерінде бекітілген терминдер енгізіліп отыр. Жинақ терминтанушы ғалымдар мен мамандарға, студенттерге, магистрант- тарға докторанттарға және осы тақырыпқа қызығушылық білдірген көпшілік оқырманға арналған.