2014

Барлығы 164 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 Абзац (лингв) абзац
2 нарықтық агрегация (банк ісі) агрегация рыночная
3 бейімдік енгізу (индустрия, инновация) адаптированное внедрение
4 адекватты емдеу (мед) адекватное лечение
5 адекватты жағдай (мед) адекватное состояние
6 барабарлық (банк ісі) адекватность
7 барабар бақылау (индустрия, инновация) адекватный контроль
8 қайтарылмайтын аккредитив(банк ісі) аккредитив безотзывный
9 Аккумулятор (техн) аккумулятор
10 акроним(статистика) акроним
11 Актер (өнер) актер
12 шоттағы алтын(банк ісі) аллокированное золото
13 Андроид (астроном) андроид
14 Анонс (өнер) анонс
15 Антенна (техн) антенна