Орысша-қазақша ветеринарлық сөздік

Кітап авторы: Джанабсков К., Джанабскова Г. К.
Кітап жайлы мәлімет: - Алматы, «Сөздік- Словарь», 2013, - 288 бет.
ISBN: 9965-822-85-9

Ветеринарлық сөздік ветеринарлық мал дәрігерлері мен
фельдшерлеріне. ветеринария және мал шаруашылығы мамандары
бойынша білім алып жатқан жоғары және орта оқу орындарының
студенттеріне, осы мамандықтар бойынша оқулықтар мен
оқу - әдістемелік қүралдар жазып жүрген жоғары оқу орындарының
оқымысты устаздарына, ғылыми ізденістерде жүрген ғалымдар
мен аспиранттарға. мал мамандары мсн биологтарға және жалпы
оқырман қауымға арналған.