Тарих

Барлығы 11 196 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 А-а А-а
2 Аароншылар Аароновцы
3 Аб-акция Аб-акция
4 Аба Аба
5 Абазиндер Абазины
6 Аббадидтер Аббадиды (абадиты)
7 Аббасидтер халифаты Аббасидов халифат
8 Аббасидтер Аббасиды
9 Аббат Аббат
10 Аббаттық Аббатство
11 Аббевиль Аббевиль (абвиль)
12 Абвер Абвер
13 Абвер-полицай Абвер-полицай
14 Жақындық абберациясы Аберрация близости
15 Алыстық абберациясы Аберрация дальности