2009

Барлығы 22 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 сайма-сай (филос.) Адекватный
2 бәссауда (эконом.) аукцион
3 мүліктік жабдықталым (әскери іс) вещевое довольствие
4 ақшалай жабдықталым (экон) денежное довольствие
5 Тақылеттес (философ) идентичный
6 әлемсипат (саясат) миропорядок
7 әлемқалып (саясат) мироустройство
8 төсбелгі (әскери іс) нагрудной знак
9 далалық жабдықталым (әскери іс) полевое довольствие
10 тұғыр (әскер) постамент
11 қағидат (филос. саясат) принцип
12 Ашықтық (саяси) прозрачность (саяси)
13 Барабар (мат. Философ.эконом.) Пропорциональный
14 серпінді жобалар (экон) прорывные проекты
15 пайыз (мат.эконом.) процент