Бекітілген терминдер жинағы

Барлығы 9 169 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 Amеrісаn Ехрrеss, АmЕх Amеrісаn Ехрrеss, АmЕх
2 CEDEL CEDEL
3 Бөртпе cыпь
4 Dіnеrs СluЬ Іnternаtіonal Dіnеrs СluЬ Іnternаtіonal
5 JСВ Іnternаtіonal JСВ Іnternаtіonal
6 SSL SSL
7 SТВ-саrd SТВ-саrd
8 Unіоn Саrd Unіоn Саrd
9 VISА Іnternаtіonal, VISА Іnternl VISА Іnternаtіonal, VISА Іnternl
10 VISА САSН VISА САSН
11 VISА СОРАС VISА СОРАС
12 Wеbmоnеу Тrаnsfer, WM Wеbmоnеу Тrаnsfer, WM
13 капиталдың «безінуі» «Бегство» капитала
14 «жылжымалы маска» «блуждающая маска»
15 «сандырақ идеализм» «бредовый идеализм»