Физика және астрономия

Барлығы 9 902 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 Көлденең сфералық абберация Абберация сферическая поперечная
2 Бойлық сфералық абберация Абберация сферическая продольная
3 Сферохроматтық абберация Абберация сферохроматическая
4 абдукция абдукция
5 Өстен тыс аберрациялар Аберрации внеосевые
6 Аберрациялық ығысу Аберрационное смещение
7 Аберрация Аберрация
8 аберрация аберрация
9 Жұлдыздар аберрациясы Аберрация звезд
10 Линза аберрациясы Аберрация линзы
11 оптикалық жүйе аберрациясы  аберрация оптической системы 
12 Шоқ аберрациясы Аберрация пучка
13 Радиалді аберрация Аберрация радиальная
14 Жарық аберрациясы Аберрация света
15 жарық аберрациясы аберрация света