Іс жүргізу және мұрағат ісі

Барлығы 11 056 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 наразылық              2 «қапыл» ақша «горячие деньги»
3 абандон абандон
4 аббревиатура аббревиатура
5 абдикция абдикция
6 азатжол абзац
7 абзац абзац
8 абонемент абонемент
9 абонент абонент
10 абоненттік берешек абонентная задолженность
11 абоненттік желі абонентная линия, абонентная сеть, абонентская сеть
12 абоненттік төлем абонентная плата
13 абоненттік жүйе абонентная система, абонентская система
14 абоненттiк бөлiм абонентный отдел
15 абоненттік тіркелген жүйе абонентская фиксированная система