Заңтану

Барлығы 11 138 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 Абандон Абандон
2 Аберрация, тұрақты қалыптан ауытқу Абберация
3 Аболиция Аболиция
4 Абонемент Абонемент
5 Абонент Абонент
6 Абоненттік берешек Абонентская задолженность
7 Абоненттік почта жәшігі Абонентский почтовый ящик
8 Абонементтік жәшік Абономентный ящик
9 Аборигендер Аборигены
10 Аборт Аборт
11 Аброгация Аброгация
12 Абсентеизм Абсентеизм
13 Абсолюттік жауапкершілік Абсолютная ответственность
14 Абсолюттік вето Абсолютное вето
15 Абсолюттік құқықтар Абсолютные права