Информатика және есептеуіш техника

Барлығы 10 016 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 еже, азат жол абзац
2 Абонент Абонент
3 Абонентті желі Абонентная линия
4 Абоненттік база Абонентская база
5 Абоненттік машина Абонентская машина
6 Абоненттік жүйе Абонентская система
7 Абоненттік кесте Абонентская таблица
8 Абоненттік адрес Абонентский адрес
9 Абсолютті адрестеу Абсолютная адресация
10 Абсолютті шама Абсолютная величина
11 Абсолютті ықтималдық Абсолютная вероятность
12 Абсолютті бірлік Абсолютная единица
13 Абсолютті тежеу Абсолютная задержка
14 Абсолютті нұсқау Абсолютная инструкция
15 Абсолютті қате Абсолютная ошибка