Энергетика

Барлығы 8 888 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 Абоненттік қосылым, абоненттік кірме Абонентский ввод
2 Абразив, түрпі Абразив
3 Түрпілік Абразивность
4 Күлдің түрпілігі Абразивность золы
5 Отын түрпілігі Абразивность топлива
6 Көмір тозаңының түрпілігі Абразивность угольной пыли
7 Қож түрпілігі Абразивность шлака
8 Түрпілік тозу Абразивный износ
9 Абсолют температура Абсолютная температура
10 Абсолют электрмагниттiк бiрлiк Абсолютная электромагнитная единица
11 Толық қатты дене Абсолютно твердое тело
12 Толық қара дене Абсолютно черное тело
13 Абсолют ампер Абсолютный ампер
14 Толық вакуум Абсолютный вакуум
15 Абсолют ватт Абсолютный ватт