Машинажасау

Барлығы 8 443 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 Қажақ Абразив
2 Табиғи қажақ Абразив природный
3 Қажақтық Абразивность
4 Қажалу Абразия
5 Сіңіргі, абсорбер Абсорбер
6 Саптамалы сіңіргі Абсорбер насадочный
7 Тозаңдататын сіңіргі Абсорбер распыливающий
8 Табақшалы сіңіргі Абсорбер тарельчатый
9 Сiңiру, абсорбция Абсорбция
10 Таңдалмалы сіңіру Абсорбция избирательная
11 Жұмсартқышты сiңiру Абсорбция пластификатора
12 Жарық сiңiру Абсорбция света
13 Апаттылық Аварийность
14 Апат Авария
15 Жүйе апаты Авария системы