Терминологиялық сөздік. Археология. Этнография. Музейтану. Өнертану (қазақша-орысша –ағылшанша)
Терминологический словарь. Археология. Этнография. Музееведенеие.Исскуствоведение (казахско –русско – английский)

Кітап авторы: Н.Ж Шаханова, Р.Е. Әлзамарова, Р.Ж. Какенова, Д.Б. Мединамов, С.К. Самашев.
Кітап жайлы мәлімет: - Астана, «Сенгир» -НС ЖШС, 2008 жыл -256 бет
ISBN: 978-601-7010-05-8

Терминологиялық сөздік. Археология. Этнография. Музейтану. Өнертану (қазақша-орысша –ағылшанша) Терминологический словарь. Археология. Этнография. Музееведение.Исскуствоведение (казахско –русско – английский) DICTIONARY of the arheological ethnographic and art history terms (Kazakh –Russian -EngIish)

Қазақша –орысша –ағылшанша сөздікте музей саласына қатысты 2000 термин, сөз тіркестері мен  бірнеше тақырыптар кең көлемде қамтылған (археология, этнография, дінтану, өнертану т.б)

Сөздік анықтамалық құрал ретінде ғылыми қызметкерлерге, аудармашыларға, музей қызметкерлеріне арналған.