Орысша –қазақша банк терминдерінің сөздігі- Русско –казахсий словарь банковских терминов

Кітап авторы: С.Р. Тоқсанбай
Кітап жайлы мәлімет: –Алматы: «Ой -Сана» баспасы, 2013. -1152 б. қазақша, орысша
ISBN: 978 -601 -80245 -3-5

Сөздікте банк, қаржы –несие, биржа салаларына қатысты 62000 нан астам терминдер мен ұғымдар қамтылған.Атап айтқанда бұл сөздікте қаржы-банк қызметі, ақша айналымы, банк опреациялары мен биржа операциялары, ел ішіндегі және халықаралық валюта –несие қатынастары,қаржы нарығы, бағалы қағаздар нарығы, кредит нарығы, қор нарығы, қаржы құралдары, инвестициялық үдерістер, ипотека және ипотекалық несие, қаржы-банк қызметінің құқықтық қырлары,банк операцияларын компьютерлендіру,т.б салалар бойынша орысша немесе шет тілдік, әсіресе ағылшын тіліндегі атауларының қазақша баламалары, негізігі терминдердің және аудармасы жоқ терминдердің қысқаша түсініктемелері беріледі.