Мемлекеттік терминология комиссиясының 1971-2017 жылдар аралығында бекіткен терминдер мен атаулар

Барлығы 21 185 термин табылды
 • барлығы
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2000
 • 1999
 • 1998
 • 1997
 • 1995
 • 1993
 • 1990
 • 1971-1981
Қазақша атауы Орысша атауы
1 (желілік) кіргізім (линейный) ввод
2 (Көше) Даңғыл (әкімшілік) Проспект
3 (әлеуеттің) әкелінуі занос (потенциала)
4 1 дәрежелі заңгер (заң.) Юрист 1 класса
5 1 дәрежелі мемлекеттік заң кеңесшісі (заң.) Государственный советник юстиции 1 класса
6 1. ізашар; 2. алғы егіс (ауыл шар.) Предшественник
7 1. іс жүргізу; 2. іс жүргізу қызметі (іс жүргізу) Делопроизводство
8 1. іс-әрекет; 2. Қызмет (пед.) Деятельность
9 1. арнаулы хабар; 2. арнаулы басылым (ақпарат) Специальный выпуск
10 1. архив ісі; 2. архив қызметі (іс жүрг.) Архивное дело
11 1. ақын; 2. Шайыр (әдеб.) Поэт
12 1. батық; 2. Батыру (техн) Вдавление
13 1. белгі; 2. таңба (лингв.) Знак
14 1. бостандық; 2. Еркіндік (заң) Свобода
15 1. бронь; 2. Сауыт (тех.) Бронь