Педагогика және психология

Барлығы 11 720 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 Ізбасар‑лидер Лидер‑последователь
2 Ізгілік Изгилик
3 Ізгілік тәрбиесі Воспитание гуманистическое
4 Ізгіниетті іс-әрекет Доброжелательное действие
5 Ізгіниетті қатынас Доброжелательное отношение
6 Ізгіниеттілік Доброжелательность
7 Ізденіс таңдамалылығы Избирательность поиска
8 Ізденіс әдісі Метод поисковый
9 Ізденістік белсенділік Активность поисковая
10 Ізденуші Соискатель
11 Ізденуші термесауалы Опрос соискателя
12 Іздестіріп оқу Чтение поисковое
13 Іздеу шұғыламалдары Поисковые операции
14 Ізетсіздік Нетактичность
15 Ізетсіздік Бестактность