Физика және астрономия

Барлығы 8 787 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 2-ші текті асқынөткізгіштер Сверхпроводники 2-го рода
2 G-жұптылық (же-жұптылық) Же-четность (g-четность)
3 G-фактор (же-фактор) Же-фактор (g-фактор )
4 N-типті шалаөткізгіш Полупроводник n-типа
5 P-типті шалаөткізгіш Полупроводник p-типа
6 Rr лира типті жұлдыздар Звезды типа rr лиры
7 U-тәріздес манометр Манометр u-образный
8 «жасанды» ай Луна «искусственная»
9 «набла» гамильтон операторы Оператор гамильтона «набла»
10 β цефей типті жұлдыздар Звезды типа β цефея
11 Ілiнiс күшi Сила сцепления
12 Ілiнiсу, тіркем Сцепление
13 Ілгерiлемелi қозғалыс Поступательное движение
14 Ілгерілемелі Поступательный
15 Ірiтүйiрлiк Крупнозернистость