Электроника, радиотехника және байланыс

Барлығы 9 761 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 N-типті электрөткізгіштік Электропроводность n-типа
2 P-i-n диод Диод p-i-n диод
3 P-i-n диодтағы фазаайналдырғыш Фазовращатель на p-i-n диодах
4 P-n өткел сыйымдылығы Емкость p-n перехода
5 P-n өткелінің шуы Шум p-n перехода
6 Pin диоды Диод pin
7 «ірімшік» тәрізді антенна Антенна типа «сыр»
8 «еңіс сәуле» тәрізді антенна Антенна типа «наклонный луч»
9 «жалған түс» тәріздес бейнеқұбылыс Видеоэффект типа «ложный цвет»
10 «жартыромб» тәрізді антенна Антенна типа «полуромб»
11 «толқындық арна» тәрізді антенна Антенна типа «волновой канал»
12 «түстендіру» бейнеқұбылысы Видеоэффект «расцвечивание»
13 «төңкерілген v» тәрізді антенна Антенна типа «перевернутая v»
14 «шыныаяқ» тәрізді антенна Антенна типа «стакан»
15 «қос квадрат» тәрізді антенна Антенна типа «двойной квадрат»