Су шаруашылығы

Барлығы 11 029 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 Hj үшін вейсбах формуласы Формула вейсбаха для hj
2 N-жылдық тасқын гидрографы Гидрограф паводка n-летний
3 N-жылдық тасқын толқынының көлемі Объем n-летней паводочной волны
4 R үшін зихард формуласы Формула зихарда для r
5 «гидромелиорациялық жүйелерін пайдалану» курсы Курс «эксплуатация гидромелиоративных систем»
6 «сигма» жаңбырлатқыш қондырғылары Дождевальные установки «сигма»
7 «суармалау мелиорациясы» курсы Курс «оросительная мелиорация»
8 «өлі» бөгетше Дамба «мертвая»
9 Ηср үшін можевитинов формуласы Формула можевитинова для ηср
10 Λ үшін прандтль формуласы Формула прандтля для λ
11 Λ үшін шевелев формуласы Формула шевелева для λ
12 Λ үшін шифринсон формуласы Формула шифринсона для λ
13 Λ үшін альтшуль формуласы Формула альтшуля для λ
14 Λ үшін блазиус формуласы Формула блазиуса для λ
15 Φ және с алмағайып мәндері (ыза үшін) Критические значения φ и с (для грунта)