Экология

Барлығы 11 831 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 (ағаштарды) кесу Вырубка
2 1 пайыз ережесі (1% ережесі) Правило 1процента
3 10 пайыз ережесі (10% ережесі) Правило 10 процентов
4 Aридтілік, қуаңшылық Аридность
5 «адам және биосфера» бағдарламасы Программа «человек и биосфера»
6 «алдамшы» сәттiлiк ұстаным Принцип «обманчивого» благополучия
7 «жартышеңбер» шүмегі Сопло «полкруга»
8 «жыртқыш-жемтiк» жүйесiнiң заңдары Законы системы «хищник-жертва»
9 «жыртқыш-жемтiк» қатынасы Отношение «хищник-жертва»
10 «жыртқыш-жемтік» жүйесi Система «хищник-жертва»
11 «итай-итай» ауруы Болезнь «итай-итай»
12 «көлiктiк» ауру Болезнь «транспортная»
13 «минамата» ауруы Болезнь «минамата»
14 «омега» нүктесі точка «омега«
15 «паразит-ие» қатынасы Отношение «паразит-хозяин»