Химия

Барлығы 10 549 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 (сыйымдылықты) зарядтау тогы Ток заряжения (емкостный)
2 (транс) пішінді изомерлену Изомеризация -(транс)конфигурация
3 (цис) пішінді изомерлену Изомеризация -(цис) конфигурация
4 2,4,6-тригидроксипиримидин-барбитур қышқылы 2,4,6-тригидроксипиримидин-барбитуровая кислота
5 2,6,8 –триоксопурин – несеп қышқылы 2,6,8 –триоксопурин – мочевая кислота
6 2,6-дигидроксипурин-ксантин 2,6-дигидроксипурин-ксантин
7 2-аминпропан қышқылы – аланин 2-аминопропановая кислота – аланин
8 2-аминэтанол 2-аминоэтанол
9 2-аминэтанол коламин 2-аминоэтанол-коламин
10 2-аминэтанол-коламиннің құрылымдық элементі 2-аминоэтанол-структурный элемент коламина
11 2-гидроксипропан қышқылы 2-гидроксипропановая кислота
12 3-аминпропан қышқылы 3-аминопропановая кислота
13 3-гидроксибутан қышқылы 3-гидроксибутановая кислота
14 4-гидроксибутан қышқылы 4-гидроксибутановая кислота
15 5-гидрокси- β-индолилсірке қышқылы 5-гидрокси- β-индолилуксусная кислота